Contact us now
+48 606-814-995

Przeglądy budynków

Oferujemy: Okresowe przeglądy budowlane

Pięcioletni przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania
  • Kontrola estetyki obiektu oraz jego otoczenia
  • Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Roczny przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania
  • Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnyc

Półroczny przegląd techniczny budynku:

  • Kontrola okresowa zalecana dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m²

Kiedy konieczne jest wykonywanie okresowego przeglądu budowlanego?

Sytuacje takie precyzuje Art. 61 ust. 2 Prawa Budowlanego, w którym wymienione są czynniki niezależne od człowieka, a więc wszelkiego rodzaju katastrofy naturalne typu trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, huragany oraz szereg innych, niewymienionych. Według wymienionego ustępu okresowy przegląd budowlany konieczny jest za każdym razem przy pojawieniu się takiego przypadku. Jeśli zaś chodzi o przeglądy okresowe, dokonuje się ich co pół roku w przypadku obiektów przekraczających 2000 m2 powierzchni, lub w przypadku, gdy powierzchnia dachu przekracza 1000 m2. Przeglądy techniczne zalecane są też co roku i co pięć lat. Poniżej szczegółowe omówienie.
Działamy na terenie miast takich jak Mikołów, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Bytom, Myszków, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Lubliniec, Kłobuck, Katowice, Częstochowa.

Okresowe przeglądy budynków – obszar działania

Przeglądy techniczne budynków: ŚLĄSKIE-Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Mikołów, Jaworzno, OPOLSKIE-Opole, Kluczbork, Olesno, Strzelce Opolskie, ŁÓDZKIE- Łódź, Radomsko, Pajęczno, Bełchatów, Wieluń, Wieruszów, MAŁOPOLSKIE-Kraków, Oświęcim, Olkusz,  Miechów, ŚWIĘTOKRZYSKIE-Kielce, Włoszczowa, Jędrzejów