Contact us now
+48 606-814-995

Ocena stanu technicznego budynku

Opinia i ekspertyza 

Opinia techniczna budowlana: to ocena stanu technicznego budynku, jest zwykle wydawana przez specjalistę na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji projektowej

Ekspertyza techniczna budowlana: to ocena stanu budynku poparta opracowaniami badań i wyliczeniami wytrzymałości fundamentów, ścian, stropów, elementów konstrukcji, elewacji oraz dachu.