Contact us now
+48 606-814-995

Inspektor nadzoru budowlanego

Oferta – inspektora nadzoru budowlanego:

  • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
  • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Kontrola działań projektowych pod kątem wymogów BHP
  • Prowadzenie spotkań i sporządzenie protokołów
  • Kontrolowanie rozliczeń budowy
  • Sprawdzanie i obiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
  • Kontrola realizowanych prac w kontekście zgodności z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
  • Nadzorowanie jakości materiałów budowlanych i wykonanych prac,
  • Udział w próbach i odbiorach technicznych, usuwaniu usterek,
  • Przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania.

inspektor nadzoru budowlanego Sosnowiec, Katowice, Częsotchowa, Mikołów, Kłobuck

Najważniejsze zadania inspektora nadzoru budowlanego:

• Udzielenie fachowej porady inwestorom jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
• Możesz liczyć na pomoc inspektora nadzoru budowlanego przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, on też jest odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu postępowania w zakresie uzyskiwania pozwoleń od władz.
• Inspektor nadzoru budowlanego reprezentuje Twoje interesy na terenie budowy, czyli m.in. sprawdza, czy budowa przebiega w sposób zgodny z przepisami prawnymi oraz BHP.
• Inspektor odpowiada także za rozliczenia, spotkania, na których omawiany jest dalszy przebieg prac budowlanych, z których zobowiązany jest sporządzać protokoły, a także odpowiada za stopień postępu prac oraz ich ocenę ich jakości.
• Obecność inspektora nadzoru budowlanego jest konieczna podczas przeprowadzania kontroli stanu wszelkiego rodzaju instalacji, urządzeń technicznych oraz oceny poziomu bezpieczeństwa powstającego obiektu.
• Inspektor odpowiada także za udział w odbiorze gotowych obiektów oraz za przekazanie ich do użytkowania inwestorom, a także za potwierdzenie wolności obiektu od wad. Jeśli takowe występują, odpowiada on za ich usunięcie. Zapraszamy klientów z miast takich jak Mikołów, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Bytom, Myszków, Tarnowskie Góry, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Lubliniec, Kłobuck, Katowice i Częstochowa.

Obszar działania – Inspektor nadzoru budowlanego:

Inspektor nadzoru budowlanego: ŚLĄSKIE-Częstochowa, Katowice, Kłobuck, Lubliniec, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Myszków, Bytom, Sosnowiec, Mysłowice, Miłów, Jaworzno, OPOLSKIE-Opole, Kluczbork, Olesno, Strzelce Opolskie, ŁÓDZKIE-Łódź, Radomsko, Pajęczno, Bełchatów, Wieluń, Wieruszów, MAŁOPOLSKIE-Kraków, Oświęcim, Olkusz, Miechów, ŚWIĘTOKRZYSKIE-Kielce, Włoszczowa, Jędrzejów